Teachers

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

 শিক্ষকদের নাম  পদবী  বিভাগ  মোবাইল নম্বর

আসমা বেগম

অধ্যাপক উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ ০১৭১৫৯৫৭৯২৫

আতিকা খানম(সংযুক্ত)

 অধ্যাপক   উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ  ০১৯২০৪৬৯৪৯৪

আরতি দাশ

 সহকারী অধ্যাপক   উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ  ০১৬২৮১৫৪৬৬৬

রিফাত আক্তার

 সহকারী অধ্যাপক   উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ  ০১৭১৫১০৫৯৯০

তাহমিনা ইয়াসমিন রোজী

 সহযোগী অধ্যাপক  উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ  ০১৯১৫৪৫১০০৩

সৈয়দা শাহীন সুলতানা

 সহযোগী অধ্যাপক  উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ  ০১৮১৬৮৮৬৩৫১

সুমাইয়া সুলতানা

 প্রভাষক  উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ  ০১৭৬৫৫১৯৬২৫

মোছা. আমিনা খাতুন

 প্রভাষক  উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ  ০১৭১৭৫১৭৬১৩

কামরুন নাহার

 প্রভাষক  উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ  ০১৭১৬৬১৭৯৮৩

আসাদুজ্জামান

 প্রদর্শক  উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ  ০১৭১৯৩১৩৬২৪