Teachers

গণিত বিভাগ

 শিক্ষকদের নাম  পদবী  বিভাগ  মোবাইল নম্বর

গোপী নাথ পাল

অধ্যাপক গণিত বিভাগ ০১১৯৯১৩০৪৫৪

ইন্দু প্রভা দাস

 সহযোগী অধ্যাপক গণিত বিভাগ  ০১৫৫২৪৯০৬০১

মোঃ জাকির হোসেন

 সহকারী অধ্যাপক গণিত বিভাগ  ০১৬১৮৮৫৮৩৭৫

বদরুন নাহার

 সহকারী অধ্যাপক   গণিত বিভাগ  ০১৭৩২৪৩৫৯৩৫

খন্দকার আবুল বসার

 প্রভাষক  গণিত বিভাগ  ০১৭১২৭৮৪০০০
লুৎফুন নাহার  প্রভাষক  গণিত বিভাগ  ০১৭১৮৩১৫৬০৭