Teachers

পদার্থবিদ্যা বিভাগ

 শিক্ষকদের নাম  পদবী  বিভাগ  মোবাইল নম্বর
 জনাব মো: আলী আহম্মেদ খান  সহযোগী অধ্যাপক  পদার্থবিদ্যা বিভাগ ০১৫৫২৩২৬৮৭৯
 মৃদুল কান্তি কুন্ডু  সহযোগী অধ্যাপক  পদার্থবিদ্যা বিভাগ ০১৭১৬৩৩৩৪৭৫
আফরোজা আক্তার  সহকারী অধ্যাপক  পদার্থবিদ্যা বিভাগ  ০১৭১৫০১১৯৯৮
ফেরদৌস আরা  প্রভাষক  পদার্থবিদ্যা বিভাগ ০১৭১৭১৩৩১৫১
সুভাষ বসু  প্রভাষক  পদার্থবিদ্যা বিভাগ ০১৭১৮৬৯৭৩৪৬
 প্রদর্শক  পদার্থবিদ্যা বিভাগ  ——–